Carupano

O NÁS

MISE

Naším posláním a závazkem je vyrábět produkty vynikající kvality pro lihovinový průmysl, které s dobrým kouzlem a vkusem naplní očekávání našich klientů, akcionářů a zaměstnanců.

VIDĚNÍ

Naší vizí je zajistit si úspěšné místo v národním a mezinárodním likérním průmyslu a být známý výrobou vysoce kvalitních, poctivě vyrobených produktů a cílevědomou snahou o dokonalost. Chceme také vyniknout svou inovativitou, zajištěním včasné spokojenosti spotřebitelů, integrálním růstem našich lidských zdrojů a posílením činnosti naší komunity.

 

HODNOTY

 

POCTIVOST

Být upřímný a nezaujatý znamená být spolehlivý a jednat vždy na základě pravdy. Mít úctu k sobě i ostatním a přijímat neskrývané závazky. Je přísně dodržovat pravidla pro udržení nejvyšší kvality našich produktů a naplnění očekávání klienta. Znamená být skromný jako výraz síly.

 

VYTRVALOST A DOKONALOST

Jasné stanovení cílů a akcí, které mají být provedeny. Být odpovědný a dodržovat přijaté závazky. Být houževnatý a neselhávat při dosahování cílů; dělá to teď a dobře.

 
 

NADŠENÍ

Mít povzbuzení a dispozice k provedení určitého úkolu; je mít inspiraci a snahu dosáhnout toho, oč usilujeme. Znamená to pracovat s vášní, abyste byli úspěšní.

 

Věrnost

Identifikovat, bránit a prosazovat hodnoty, cíle a zájmy naší společnosti jako své vlastní a být hrdý na to, že jsme jejich součástí.

Žádné produkty značky Carupano nebyly nalezeny...
Vstupem na tyto stránky prohlašuji, že je mi více jak 18 let.