Ziegler

Palírna J&M Ziegler byla založena v roce 1865 ve Freudenbergu. Město se nachází na idylickém místě na břehu Mohan (Main) v regionu Baden Württemberg. V celém regionu je pak na 30 000 různě velkých palíren.

Destilerie Ziegler byla původně založena jako pivovar, který měl licenci i na destilaci. Později však byl přestavěn pouze na destilerii. Dnešní surovinou je ovšem nejkvalitnější ovoce z celé Evropy podle toho, kde jsou nejlepší podmínky pro pěstovaní jednotlivých druhů. Ziegler nedestiluje pouze běžné ovoce jako jablka, hrušky, nejrůznější peckoviny a bobule, ale také méně obvyklé druhy jako mirabely, divoké třešně, slívy a další.

Dnes se tato palírna řadí mezi nejlepší a nejuznávanější výrobce ovocných pálenek nejen Německu, ale i v celé Evropě. Reprezentuje umění destilace nejvyšší kvality. Garanty kvality jsou Alain Langlois a „master destiller“ Jurgen Marré, kteří jsou úzce spjati s tradicí společnosti a vědí, že hlavním předpokladem pro ovoce/surovinu excelentní kvality jsou region původu, podloží a podnebí.

Pouze za těchto předpokladů může být vyrobeno eau-de-vie té nejlepší kvality. Také proto spolupracuje Ziegler s farmáři, kteří jsou pečlivě vybíráni a celý proces pěstování je důsledně kontrolován. Obvykle se jedná o dlouholeté kontrakty a dodavatelé jsou z celé Evropy.

Ziegler, proces výroby

Páteří produktů je ovoce. Vždy je sbíráno v té nejvyšší kvalitě a optimálním stupni zralosti. Na začátku výrobního procesu je všechno ovoce ručně přebráno a zkontrolováno. Poté se z ovoce mechanicky odstraní listy, stopky a ostatní nepotřebné části včetně jádřinců a pecek. Ovoce je nejdůležitější složkou pálenek Ziegler, proto je mu věnována veliká péče a je vždy perfektně očištěno. Poté se ovoce pomačká a začne řízené kvašení při konstantní teplotě 18 stupňů.

Presování, neboli pomačkání, bývá častokrát děláno ručně a velice jemně, bez použití tlakových lisů tak, aby aroma zůstalo v ovoci a postupně se uvolnilo do rmutu. Následuje dvojitá destilace – základní hrubá a finální jemná, ze které se získá požadované „eau de vie“. Všechny takto vyrobené destiláty jsou uloženy ke zrání. Destiláty z bobulového ovoce dozrávají minimálně tři roky, z peckovin pak minimálně pět let.

Podle typu zrají destiláty v nerezových tancích, skleněných nádobách, dubových nebo kaštanových sudech. Průběh zrání je důkladně monitorován. Před láhvováním je koncentrované „eau de vie“ pomocí pramenité vody rozředěno do konečné podoby – tomuto procesu se říká „manželství“. Následuje plnění do charakteristických láhví, etiketování a zapečetění - vše probíhá ručně. Tak vznikají přírodní pálenky značky Ziegler.

Žádné produkty značky Ziegler nebyly nalezeny...
Vstupem na tyto stránky prohlašuji, že je mi více jak 18 let.