Jakostní

V České republice se uplatňuje tzv. germánský systém značení vín, který využívá i Rakousko, Slovensko a samozřejmě Německo. Prvotním ukazatelem je vždy kvalita hroznů, resp. vyzrálost a odrůda. Až poté následuje oblast. Systém pak zařazuje vína do těchto kategorií:

 

Stolní víno

Musí se vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na území České republiky. Celkový obsah alkoholu po zvýšení cukernatosti však nesmí překročit na Moravě u bílých vín 12 % obj. alk. a u červených 12,5 % obj. alk. Nejnižší kategorie vín, u kterých může být zvyšována cukernatost přídavkem sacharózy. Stolní víno nesmí být označeno názvem odrůdy ani názvem odvozeným od názvu odrůdy nebo názvem podobným, názvem vinařské oblasti, vinařské obce, viniční tratě ani jiným zeměpisným údajem.

 

Zemské víno

Kategorie vín stolních. Na etiketě smí mít uvedenou odrůdu pouze tehdy, je-li ve víně zastoupena minimálně 85 % podílem. Je-lí víno získáno z více odrůd, pak na jeho etiketě smí být vyjmenovány pouze tři, a to za předpokladu, že jsou ve víně zastoupeny minimálně 15 % podílem. Etiketa smí obsahovat ročník vína a zeměpisné označení, odkud hrozny pocházejí. Jedná se o označení české zemské víno a moravské zemské víno.

 

Jakostní víno (odrůdové, známkové)

Hrozny musí mít minimálně 15 stupňů přírodní cukernatosti. Nutné označení vinařské oblasti, v které bylo sklizeno. Odrůdové jakostní víno musí obsahovat minimálně 85 % z odrůdy uvedené na etiketě. Známkové jakostní víno se smí vyrábět smícháním maximálně tří odrůdových jakostních vín.

 

Jakostní víno s přívlastkem

Hrozny musí pocházet z jedné oblasti. U jakostních vín s přívlastkem se nesmí žádnými způsoby zvyšovat cukernatost a tím jejich obsah alkoholu. Nesmí být konzervována chemickými látkami, pouze oxidem siřičitým. Podmínkou pro uvedení na trh je dodržení hektarového výnosu na vinici, z které pochází. Jakostní víno s přívlastkem se smí vyrábět jako:

  • Kabinet - nejméně 19 stupňů cukernatosti.

  • Pozdní sběr - nejméně 21 stupňů cukernatosti.

  • Výběr z hroznů - nejméně 24 stupňů cukernatosti.

  • Výběr z bobulí - jen z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů cukernatosti

  • Výběr z cibéb - vyrábí se z přezrálých seschlých bobulí. Pokud je na etiketě uvedeno označení botrytický výběr, znamená to, že větší část sklizně hroznů je napadena botrytidou nebo jsou sbírány napadené hrozny.

  • Ledové víno - dovoleno vyrábět jen z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 oC a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmraženy a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.

  • Slámové víno - před skladováním musí být hrozny, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.

  • Víno s přívlastkem - může se vyrábět pouze z hroznů sklizených ve viničních tratích, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena podle zvláštního zákona.

Vstupem na tyto stránky prohlašuji, že je mi více jak 18 let.