Sekt

 • Šumivé víno - nelze ho označit jako sekt a smí být vyráběn prvotním nebo druhotným kvašením vín za podmínky, že celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě dosáhne nejméně 8,5 % objemových a přetlak v lahvi při teplotě 20 °C nejméně 0,3 MPa.

 • Jakostní šumivé víno (sekt) - lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu, z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína. Celková výrobní doba při kvašení v tancích musí být 60 dní a při kvašení na lahvi 9 dní. Obsah alkoholu musí dosáhnout celkem 10 % objemových a přetlak musí být 0,35 MPa. Vína musí zrát 6 měsíců v tanku nebo 9 měsíců na lahvi.

 • Aromatický sekt - lze označit jakostní šumivé víno aromatické, jestliže při jeho výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení kupáže z moštů pouze odrůdy Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený nebo Müller – Thurgau a nebylo použito expedičního likéru.

 • Sekt vinařské oblasti - lze vyrábět druhotným kvašením kupáže z jakostních odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu.

 • Pěstitelský sekt - smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny základní podmínky shodné u sektu vinařské oblasti a vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě.

 

Třídění šumivých vín podle obsahu cukru:
 • Brut nature nebo přírodně tvrdé - pokud obsah cukru je pod 3 g v litru; tyto údaje lze užít pouze na výrobky, kterým po vytvoření šumivého vína nebyl dodán žádný cukr extra brut nebo zvláště tvrdé - jestliže obsah cukru je mezi 0 g až 6 g v litru.
 • Brut nebo tvrdé - obsah cukru nižší než 15 g v litru.
 • Extra dry nebo zvláště suché - obsah cukru mezi 12 g a 20 g v litru.
 • Sec nebo suché - obsah cukru mezi 17 g a 35 g v litru.
 • Demi-sec nebo polosuché - obsah cukru mezi 33 g a 50 g v litru.
 • Doux nebo sladké - obsah cukru větší než 50 g v litru.
 • Perlivé víno – nesmí se označovat názvem šumivé víno nebo druh sektu, lze ho vyrábět z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým. Perlivé víno musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu. Přetlak v lahvi při teplotě 20 °C musí dosahovat 0,1-0,25 MPa.
 • Aromatické víno - aromatizované víno lze vyrábět z vína nebo hroznového moštu nebo z vykvašeného hroznového moštu a jejich směsí, s přídavkem vody, nejvýše však 15 %, jejich aromatizací pomocí přírodních aromatických látek nebo povolených aromatických extraktů, aromatických bylin nebo koření, popřípadě povolených přídatných látek ochucujících. K doslazení je možno použít sacharózu, hroznový mošt nebo zahuštěný hroznový mošt. K doalkoholizování se smí použít přírodní líh tak, aby skutečný obsah alkoholu v konečném výrobku dosahoval nejméně 14,5 % a nejvýše 22 % objemových.
 • Likérové víno – smí se vyrábět jako likérové víno nebo jakostní výběrové víno vinařské oblasti. Likérová vína podle odstavce 1 musí vykazovat nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových skutečného obsahu alkoholu a nejméně 17,5 % objemových celkového obsahu alkoholu. Lze jej vyrábět z hroznového moštu, vína ze směsi hroznového moštu a vína s tím, že u jakostního likérového vína vinařské oblasti musí užité víno a mošt pocházet z vinařské oblasti a registrovaných odrůd, nebo z vinného destilátu.
Vstupem na tyto stránky prohlašuji, že je mi více jak 18 let.