VOC

Uvádět na trh vína podle této certifikace mohou čeští vinaři od novelizace vinařského zákona (321/2004). Můžeme se tak přiblížit vinařským velmocím jako jsou Španělsko, Francie a Itálie, které již podobnou certifikaci uplatňují léta. Toto právo uděluje vinařům Ministerstvo zemědělství a to za předpokladu, že víno odpovídá minimálně požadavkům na jakostní vína, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiné jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrábí, členem.

 

Aktuální právní úprava VOC nezavádí žádné nové instituce, pouze definuje značku, která je za určitých podmínek přidělována vínům. Nechrání ani regionalitu ani  výjimečné prvky vína v dané oblasti. Tím tak trochu upadá význam certifikace VOC v naší zemi. Navíc kvalitativní podmínky stanovuje sdružení výrobců vín. Naše právní ústava zcela postrádá nezávislou instituci, která by stanovovala podmínky a zároveň by dohlédla na to, aby tuto certifikaci získávali jen ty nejkvalitnější tuzemská vína.

 

Zároveň musíme vzít v úvahu, že například oproti Francii jsme malou vinařskou zemí, jen samotné Bordeaux je desetkrát větší než Morava. Současný zákon se snaží aplikovat některý prvky románského systému třídění vín, ovšem tak trochu nešťastně. Mohou zde vzniknout dvě základní apelace: Morava a Čechy, což není dobrá strategie, protože tyto dvě oblasti se odlišují jen velmi málo. Systém dále umožňuje vznik dalších menších apelací jak je tomu i ve Francii. Tady se ale základní apelace nastavují standart kvality vína, který u nás určuje vinařský zákon zcela jiným způsobem. Takřka kdokoliv si může zřídit sdružení vinařů a získat povolení udávat vinařům VOC, proto by měla vzniknout nezávislá instituce, která posuzovala, zda si vína z dané oblasti svou výjimečností tuto originální certifikaci zaslouží.

Vstupem na tyto stránky prohlašuji, že je mi více jak 18 let.